is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR li E RICHT.

Een tentoonstelling is wel een karakteristieke uiting van den modernen tijd.

Wat is er na de eerste groote tentoonstelling >nr het Kristallen Paleis al niet geëxposeerd. Wat wordt er al niet voor tentoonstellen geschikt geacht, want och, er is ten slotte zoo bitter weinig bevredigends in elke expositie!

\ an alle dingen nu die geëxposeerd kunnen worden, lijkt architectuur wel het meest voor dit doel ongeschikt — architectuur d. w. z. dat stuk begrensde ruimte in de ruimte — dat is immers pas dan van beteekenis, wanneer het gezien kan worden met zijn licht, met zijn schaduwen, met zijn perspectieven. ... De tentoonstellingszaal voor architectuur, dat is het

plein, dat is de straat, dat is de gracht

Echter de genootschapswet schrijft bij feesten, als het huidige, eene tentoonstelling voor. Was haar taak uit kracht van bovenaangehaalde overwegingen een tamelijk onmogelijke — de Commissie heeft gemeend eenerzijds aan de bezwaren te gemoet te kunnen komen door zooveel mogelijk op photo's en perspectieven aan te dringen — anderzijds de aantrekkelijkheid der tentoonstelling te vermeerderen, door daaraan mede een expositie van beeldhouw- en schilderkunst te verbinden.

Op het groot, op het onmisbaar verband der kunsten onderling werd hier dan tevens de nadruk gelegd, terwijl als een uitvloeisel van dit verband allicht de kunstnijverheid geacht kan worden hier zoo waardig vertegenwoordigd.

Waar architecten — waar Amsterdamsche architecten de laatst verloopen vijftig jaren over denken, wordt met weemoed overwogen hoeveel schoons de dierbare stad heeft ingeboet in die verloopen halve eeuw. Wat heerlijke hoekjes,