is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZONDHEIDSLEER EN GENEESKUNDE DER LANDBOUWHUISDIEREN. Geïllustreerde handleiding voor den veehouder, bevattende aanwijzing der middelen ter voorkoming en de eerste behandeling van uit- en inwendige ziekten bij het vee. Naar de nieuwste bronnen bewerkt door D. Schurink f 1.90

HET PRACTISCH MELKONDERZOEK. Naar den zesden druk van „Die practische Milch-Prüfung einschliessend die Kontrolle des Molkereibetriebes" van N. Gerber. Voor Nederland bewerkt door G. J. Bieleman. Met 28 figuren en 7 tabellen f 0.90

DE NATUURLIJKE HISTORIE. Naar den vierden druk van „ Wagner's illustrirte Naturgeschichte" door D. Horn. f6.— Gebonden in linnen band f 6.90

NATUURGENOT. Wandeltochten over velden en wegen, door bosch en hei, langs strand en duin. Naar hetDuitsch van Dr. K. G. Lutz, voor Nederland bewerkt door F. J. van Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma. Met 25 prachtige gekl. platen en een groot aantal fraaie gravuren, f 6.— Gebonden in linnen band f 6.75

Bovengenoemde boeken zijn bij alle Boekhandelaren te bekomen. Naar plaatsen, waar geen boekhandel is gevestigd, geschiedt de levering franco per post, na ontvangst van het bedrag, door de Uitgevers SCHILLEMANS & VAN BELKUM, te ZUTPflEN.