is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenkoint. Toch kan hij ook tot de sierfazanteti gerekend worden; al is hij niet zoo prachtig als de Goud- en de Zilverfazant, zijn fiere gestalte, vederteekening en lange staart maken hem tot een sieraad van een volière. Op den Argusfazant na is hij de grootste van alle fazanten; zijn lengte, bedraagt wel 2 M., waarvan 1J M. voor den staart.

Hij heeft een gedrongen gestalte en korte pooten; zijn hoofdkleur, n.1. van den haan, is geelbruin, soms op rug en bovenborst naar het goudgeel zweemende, terwijl de vederen van een zwarten zoom zijn voorzien; door beide oogen gaat een zwarte streep, welke op den achterkop samenkomen, en een witten plek op den bovenkop insluiten. De vederen van de borst, het midden van den krop en de vleugeldekveeren zijn wit met zwarte strepen en schachtvlekken en roodbruine zoomen; die van het achterlijf zijn zwart. De staartveeren zijn in 't midden wit, met zwarte en deels roodbruine dwarsstrepen, terwijl de zoomen weer geelachtig bruin zijn. De goedgevormde staart is, zijn lengte in aanmerking genomen, zeer smal; de veeren er van liggen dicht aan elkander en vormen een steeds smaller wordend, fraai geschakeerd geheel.

De hen is op de bovendeelen grijsbruin met zwarte vlekken en geelbruine schacht-strepen; de zijden van kop en keel zijn isabellekleurig met zwartbruine vlek op de oorstreek; onderhals en borst zijn roodbruin en wit gevlekt. Ook zij is een betrekkelijk fraaie vogel.

In een Engelsch blad vinden wij omtrent de Reevesfazant als jachtvogel o. a. het volgende: In het afgeloopen jaar (1897) vond men in de winkels der Londensche poeliers een vogel, die, volgens oudere natuurvorschers, slechts in de verbeelding van Chineesche schilders zou bestaan. Deze vogel, door de Fransche en Belgische natuurvorschers