is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snavel licht-, de voet donkergeel. De totale lengte i- > cM.

de staartlengte bedraagt 90 cM.

De hen is kleiner dan de haan, heeft een veel korteren staart; het gevederte is grijsbruin met zwart. De pooteu zijn evenals de snavel donker gekleurd.

De Amherstfazant is een siervogel van den eersten rang en overtreft zijn naaste verwant in vele opzichten • lnj is nog sierlijker, nog behendiger, vlugger en, wat de hoofdzaak is, meer gehard tegen ons klimaat. „Het is dan ook niet onwaarschijnlijk," zegt Brehm, „dat dezen fazant een «oote toekomst wacht, daar hij alle eigenschappen beat. die een goeden uitslag van zijn naturalisatie m onze gewesten, voor zoover deze mogelijk is, waarborgen.

De Amherstfazant heeft evenals de Goudfazant, een zeer levendig, sanguinisch temperament; het is daarom aan te raden zijn volière niet te klein te nemen. De hen legt 12 tot 15 geelroode eieren van de grootte als de eieren van onze dwerghoenders. De broedtijd duurt 23 tot 26 dagen.

2 De Goudfazant (Thaumalea picta).

„Hoewel de Goudfazant sinds lang in Europa bekend is," zegt Bodinus zeer terecht, „kijkt iedereen nog steeds met bewondering naar dezen vogel. De macht der gewoonte heeft de belangstelling in de prachtig schitterende kleuren van zijn vederkleed niet kunnen verminderen; ieder, die hein voor de eerste maal ziet, kan moeilijk van dat verrukkelijk schouwspel scheiden." De Goudfazant ot Goudlakensche fazant, de Kinki (het „Goudhoen") der ('hineezen, waarschijnlijk de Phoenix der ouden, is werkelijk een prachtige vogel. Zijn kleuren zijn even fraai als zijn gestalte bevallig is." De halskraag van den haan bestaat uit veeren, die in den nek groeien, naar voren en naar onderen breeder