is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlaggen; de binnenvlag is donkerbruin met grijs gemarmerd of geschakeerd.

Alle slagpennen mogen wit gezoomd zijn, doch zulks is niet gewenscht. De vleugeldekveeren hebben een fraaie bronskleur met breede, zwarte banden aan 't eind ; de saaingevouwen vleugel moet een breeden, bronskleurigen dwarsband vertoonen, die van de slagpennen gescheiden wordt door een soort van schitterend zwarten rand, welke teekening door de punten van de dekveeren gevormd wordt. Staart zwart, elke veer onregelmatig met smalle bruine banden geteekend en in een breeden grijsachtig bronzen band uitloopende. Staartdekveeren donkergrijs; waar zij bedekt zijn, in een glanzend metaalachtig blauwzwart overgaand en met breede, bruine dwarsbanden aan 't eind; het zwart heeft twee of meer smalle bruine dwarsteekeningen en één duidelijke, smalle, schitterend koolzwarte teekening tusschen de blauwe en bruine randen. Hoe duidelijker de kleuren van het geheele gevederte zijn en hoe meer die tegen elkander afsteken, hoe beter. De donsveeren zijn overvloedig en zacht, doch goed bedekt door de harde contourveeren. Loop been lang en krachtig, donker, bijna zwart van kleur. Er zijn echter onder de autoriteiten op dit gebied ook, die het voorschrijven van een bepaalde kleur der pooten afkeuren, welke kleur bij goede exemplaren van het vleeschrood der wilde kalkoenen in alle nuancen tot lei blauw en zelfs gevlekt toe, voorkomt.

De hen. Deze komt in gevederte geheel met den haan overeen, behalve dat de kleuren niet zoo glanzend en duidelijk en de zoomen der veeren meermalen wit of liever licht lederkleurig in plaats van zwart zijn. Aan de rugveeren tusschen de vleugels zijn de zoomen zeer smal, naar den staart toe worden die breeder en bereiken bij de staartdek-