is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag daarna drie en zoo vervolgens meer en uieer. De provencalen scheiden er met veertig noten uit, anderen gaan tot honderd, vóór zij de vetvorming als volmaakt beschouwen.

De jonge kalkoenen verteren dat voedsel gemakkelijk, maar de liefhebbers beweren, dat het vleesch een oliesmaak verkrijgt en zoo goed niet is als van kalkoenen, met meel

gevoed."

Volgens Liebeskind kunnen in plaats van walnoten ook hazelnoten dienen. Ook volgens hem geeft deze wijze van mesten geen vast en wit vleesch, maar zij legt getuigenis af van de buitengewoon krachtige spijsvertering bij de kalkoenen.

4. Keuze der fok dier en.

Vóór alles dient men te zorgen, dat men een goeden fokstam verkrijgt. Men zorge in de eerste plaats voor gezonde en sterke fokdieren. Hennen en hanen moeten beide een goed gevormd lichaam hebben. In geen geval wende men dieren voor de teelt aan, die van een korten stam zijn gefokt of die te smalle schouders hebben.

Gedurig moet men voor bloedverversching zorgen, want men moet nooit vergeten, dat het bij de kalkoenenteelt hoofdzakelijk op grootte en zwaarte aankomt.

, Bij geen pluimvee, zegt Hewitt, komt het zoo zeer op een goed uiterlijk, benevens grootte en zwaarte van den haan aan, als bij den kalkoen. De prijs per Kilogram neemt toe met het gewicht der dieren; zoodat het levend gewicht van een 13 K.G. wegenden, vetten haan naar evenredigheid veel hooger betaald wordt dan van een liaan, die maar 7 h. 8 K.G. weegt. Daarin zit dan ook het voordeel van

mesten.