is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bakjes moeten dikwijls schoon gemaakt worden, in het eerst van uur tot uur. Het voedsel zette men ze liever op een plank voor dan in een bakje, omdat het daarop eerder droogt en niet zoo papperig blijft. Bij deze wijze van voeren moet echter de grootste zindelijkheid in acht genomen worden, daar de melk en het met melk bereide voeder licht verzuren, waardoor het een vergift voor het kleine volkje wordt, dat zeer spoedig den dood veroorzaakt. Heeft men insectenlarven, dan zijn deze alleen of ter afwisseling met het andere voer zeer aan te bevelen." Deze voederwijze kan ongetwijfeld rationeel worden genoemd, maar vereischt zooveel werk en is zoo kostbaar, dat zij in eenigszins groote fokkerijen zeker

onuitvoerbaar is.

Espanet, die insgelijks in de eerste plaats insecten en wormen aanbeveelt, verhaalt, dat hij in Algiers van een broedsel van 14 jonge kalkoenen nog 4 redde en wel door deze te voeden met insecten, die men voor vergiftig hield, met stukjes kikvorschvleesch, een weinig graan met groen vermengd. Vooral was een soort van groote schorpioenen, die in twee of drie stukken werden gesneden, een ware lekkernij voor hen; bovendien aten zij insecten en wormen van allerlei soort: meikevers, spinnen, slakken, vliegen enz. „Het zou niet noodig zijn," zegt Espanet, „hun de zoo beroemde peperkorrels of uien, koffie en wijn 'als prikkelende of opwekkende middelen bij het mengsel van brandnetels en pillen van allerlei aard te geven, als men hun even zooveel insecten en wormen gaf als groen,

meel en koren."

In Frankrijk, tenminste in het noord-oostelijke gedeelte,

voedert men in de eerste dagen met gestremde melk, gebroeid, oud, gekruimeld wittebrood, later men een voedermengsel