is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de tijdsorde zouden wij nu over Gi:ido Gezelle, den grootsten onzer dichters moeten spreken; doch door de rol die hij in onze geschiedenis vervult, is zijne plaats onder de dichters van den lateren tijd; het is daar dat wij zullen trachten zijne zeldzame verdiensten naar waarde te schetsen.

Eenige mindere figuren komen thans aan de beurt: Frans de Potter, bestendig secretaris der Koninklijke Vlaamsche Akademie, die met goeden uitslag de dichtkunst beoefent, om van zijne historische werkzaamheden uit te rusten; De. C. J. Hansen, de vertaler van Klaus Groth, die optrad als de dichterlijke voorvechter eener idee: het in één taal versmelten van alle Nederlandsche en Platduitsche tongvallen; Majoor Van de Weghe; Karei, Bogaerd, schrijver van: „Bloemen in het Wilde gegroeid"; „Zomerkrans"; „ Vooruitgang„ Wilde Rozen" en andere bundels.

De rijkbegaafde romanschrijfsters Rosalie en Virgixie TjOveling, deden gezamenlijk

(5