is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen tot de eigenlijke romanschrijvers bepalen.

De eerste in tijdsorde is Hendrik Coxs«iexce, wiens naam wij zooeven noemden.

Hij werd in IS 12 te Antwerpen geboren, nam deel aan den strijd voor 's lands onafhankelijkheid, en bleef bij het leger tot in 183f>. Reeds toen voelde hij zich tot de literatuur aangetrokken, maar schreef enkel in het Fransch. Slechts in 1887, op raad van dan de Laet, die zijne groote geestesgaven had vermoed, gaf hij zijn eersten roman in het Nederlandsch: „In 7 Wonderjaer", en zes maanden later zijnen bundel dicht- en prozastukken „ l'/ianfa:)/". Deze beide ultraromantische voortbrengselen, waar alles, stof, stijl, tot zelfs de taal, grond gaven tot scherpe kritiek, kunnen wij misgeboorten noemen.

('onscience liet echter den moed niet zakken, en vatte een nieuw werk aan, waaraan hij zijne toekomst wilde toetsen. Ditmaal werden zijne pogingen met schitterenden uitslag bekroond, want met zijnen: „Leeuw van Vlaanderen",