is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijval, n.1. met: „De Koopmansklerk", eene schets uit het Antwerpsche leven, en zijn tendenz-roman: „Ziel en Lichaam''.

Begaafde geest en echte kunstenaarsnatuur, heeft van Kerckhoven niet gegeven wat hij geven kon. Zijne volledige werken werden van 1869 tot 1873 in dertien boekdeelen herdrukt.

Gelukkiger waren de gebroeders Snieders. Met Conscience worden zij geteld onder de meest geliefkoosde schrijvers van het groot publiek, zoowel in Holland als in België Beiden, Renier, de oudere, en August, de jongere, hebben onderling eene groote overeenkomst om hunne humoristische strekking, maaibij den oudsten, dichter bij de werkelijkheid blij venden Renier, wordt die strekking door realisme gematigd, terwijl ze bij zijnen jongeren broeder August, door diens grootere sentimentaliteit en zenuwachtige opwinding versterkt, zooals men het reeds deed opmerken, tot satire en sarcasme overslaat.