is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het talent van den oudste ondergaat weinig wisseling, van af zijne eerste proeven zien wij hem als de ongelijkmatige schrijver dien hij steeds gebleven is, wiens novellen niet altijd de beloften volvoerden die de eerste hoofdstukken inhielden. Onder de dertig titels die zijne bibliografie uitmaken, kunnen de volgende aangestipt: „De Meesterknecht"; „De Gouden Willem''-, „Narda„Op de Grenzen" en „Bij de Boeren

Zijne volledige werken verschenen van 1882 tot 1887 in twaalf deelen.

August Sniedeks, die in den beginne den invloed van Conscience onderging, doch er zich geleidelijk van wist te ontdoen, toonde zich een persoonlijk schrijver, minder misschien in zijne historische of sentimenteele verhalen, dan wel in zijne satirische romans. Tot heden gaf hij meer dan honderd novellen en romans uit, waaronder: „DeDorpspastoor"; „De Gasthuisnon"', „Op de Bruiloft"', „Het Zusterken der Armen"', „De Speelduivcl"; „Zoo werd