is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij rijk„ Fata Morgana"\ „Onze Boeren", waarin de schrijver vermoeidheid blijken laat en „Dit zijn Snideriën", een stel schetsen waarin wij hem met zijn beste hoedanigheden weder vinden.

Vele zijner geschriften werden in vreemde talen overgezet; van 1876 tot 1886 verscheen eene volledige uitgave zijner werken in twintig deelen, maar sindsdien heeft hij nog een zestal boeken meer voortgebracht.

Tegenover het idealisme van Conscience, August Snieders en de meeste schrijvers van hun tijd, staat het gezonde realisme van Sleeckx (1818—1891).

Verlichte en positieve geest, steeds zorg dragende voor de schoonheid van den volzin, werkte hij de in de letterkunde overwegende strekkingen tegen, doch steeds binnen de perken van den goeden smaak.

Zijn invloed op de ontwikkeling van ons proza is van groot belang geweest voor de verfijning van den vorm, zoo wegens het voor-