is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn eersteling, „Lenteleven", meldt reeds den grooten schilder van het Vlaamsche leven en den wonderlijken stylist, dien hij later bleek te zijn.

Ondanks zijne groote vruchtbaarheid, is er in zijne werken geene vermoeienis, geene verzwakking te bespeuren, en van hem mag gezegd worden, dat hij ons, in enkele zijner geschriften echte, organische en volgroeide kunstwerken heeft geschonken, die blijven zullen.

Evenals Gezelle, heeft hij zijne wortels in het diepste van onzen bodem geschoten en verheft zijne kruin tot in den hemel der algemeene menschheid. Reeds is hij buiten onze grenzen gekend en bewonderd en werd in Duitschland, Engeland, Frankrijk en Italië vertaald.

Herman Teirlinck deed zich insgelijks als een diepzinnig zielontleder, een beeldrijk schilder, en een uitmuntend stylist kennen, in „De Wonderbare Wereld„Het stille Gesternte", „De Kroonluchter" en „'t Bedrijf van den Kwade".

11