is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men meene niet, dat ik minachtend op den virtuoos neerzie. Goede redenen weerhouden mij om dit te doen en ik erken wel degelijk de groote waarde, welke de vertolkers voor het kunstwerk kunnen hebben. Maar men behoeft daarom deze zeer te waardeeren lieden nog niet zoo op te schroeven en te overschatten. En hoezeer men dit gedaan heeft bewijst wel, de in de Duitsche muziekwereld spreekwoordelijk geworden, op Beethoven's negende symphonie doelende vraag „Haben Sie meine Neunte schon gehort". Nietwaar, dat is toch het summum van domme ijdelheid en zelfoverschatting van eene categorie, die zich door deze niet bepaald flatteerende eigenschappen toch al zoo ruimschoots kenmerkt. O, dat handeklappen, o dat kranzen krijgen!

Maar wat ook zoo duidelijk spreekt uit het citaat van zooeven, is het op den voorgrond treden van den executant ten koste van het kunstwerk. Trouwens, dit is naar den zin van het publiek. Het voelt zich immers zoo reusachtig ver verwijderd van de persoonlijkheid, die achter het kunstwerk staat, maar is veel vertrouwder met den vertolker. Dat is iemand als zij zelf: een van de velen wier hoogte ook de hunne is, althans niet te ver buiten hun bereik. Daardoor vereeren zij in