is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Is of hij een Noorsche mythe vertelt, te aardig en te dwaas om weersproken te worden.

Zij is vriendelijk tegen mij, omdat ik tot de vrienden van haar man behoor. Zij zou even vriendelijk zijn, als ik geen Leigh was, want zij heeft denzelfden stereotypen glimlach voor Joseph Strangways, de magnetiseur uit Leeds en voor Delila Dobbs, de Amerikaansche, die lezingen over de vrouwenkwestie komt houden. Wat haar echtgenoot betreft... ik houd van hem; hij is mijn vriend. En al de zalen waren vol ruischende zijden slepen, die het fijne stof van de fijnste buigingen deden opstijgen. Wat verder? — Verder niets; niets, dan dat wij thuis gekomen ons droefgeestig gestemd voelen.

Wat liefelijke verschijning was hedenavond eene, die ik niet lief heb. Zij is bijzonder mooi, Lady Waldemar! Haar kamenier heeft beide handen noodig. om de zware tressen bijeen te voegen en toe te zien dat geen dier kronkelende bronzen ringen kan ontglippen. Toch heeft zij een enkel grijs haar over het hoofd gezien; — ik zag het; voor het overige ziet zij er onsterfelijk uit, deze vrouw 1 Wat vielen zij in het oog, die albasten schouders, die bloote borsten, waarin de parelen als in melk verdronken, slechts de aandacht trekkend door hun robijnen sluiting. Tot op het middel schier spleten ze het purper fluweelen keurslijf van één, onder het rijzen en dalen dier volle, weelderige vormen. Ware het hart daarbinnen maar half zoo blank. Maar dan ware de boezem misschien minder zichtbaar en de aanblik minder treffend. — Een jongen man met het voorkomen van een Duitsch student — scherpe trekken, die een voortzetting schenen van de lijn, welke het lange haar midden op het hoofd in tweën kliefde — hoorde ik zacht tot zijn buurman — een veertiger en vol middeneeuwsche begrippen — zeggen: „Zie naar die zijde Sir Blaise; dat is Lady Waldemar — daar, links ... in het rood... Zij gaat trouwen met Romney Leigh,