is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn. Dat is zijne wijze van de zaak te beschouwen ; dat was het, dat is het en zal het blijven — en alzoo heeft mijn neef Romney een vrouw van noode.

Maar daarbij stelt mijn neef er eer in zelf edelaardig te zijn. Zoekt hij, evenals anderen, in de liefde slechts vergrooting van het eigen ik, dan is het, opdat hij waarachtig groot moge zijn in rechtvaardigheid en goedheid. Eens heeft hij een godgevallig liefdewerk zoeken te doen door eene — wij zullen haar, hoe veranderd ook, Aurora Leigh blijven noemen — tot vrouw te nemen, en eens heeft hij voor sociale doeleinden mijn arme zuster, mijn vrij natuurkind, mijn liefelijk maagdelijn, Marian Erle willen huwen. Zij, wier herinnering in mij blijft doorklagen als de wind door luiken, die niet goed gesloten zijn; mij droeviger stemmend dan ik er reden voor weet te vinden. Arm, lief, droevig gezichtje, belichaamde geest 1 Het valt hem dus licht u af te weren, zoo vaak gij hem aan zijn mouw trekt als hij aan het lezen of schrijven is? Hij kan u in koude en duisternis buitensluiten, dat gij met uwe doorborende oogen niet tegen zijn kristallen droomen stoot? Hoe zou het hem anders mogelijk zijn, alweder te beminnen? Hoe zou Lady Waldemar mijn Marian kunnen opvolgen?

Maar aan den anderen kant, waarom zou zij het niet kunnen? Hij heeft Marian niet liefgehad, evenmin als hij eens Aurora Leigh heeft bemind. Bemint hij ten laatste deze derde — moge zij ook al niet meer te vertrouwen zijn dan een marmeren vloer, waarop olie werd gestort, — dat dit hem ongeluk zal aanbrengen, daar ben ik niet zeker van. Ware liefde, hoe misplaatst ook, is weldadiger voor de menschelijke ziel, dan niet van harte te beminnen, wat ware liefde verdient. Een heiden, die den afdruk kust van den hoef der wilde geit, omdat hij er het spoor van Pan's voet in meent te zien, staat hooger dan de denker van heden, die de aardlagen omwoelt; graniet, kalk,