is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl™!!™ *n Cen- eCUwige beteekenis te voorschijn geroepen. „Daar is niets wat groot is of klein "

doof veT Tr Ter dage" gezeSd' wiens stem llmH P ' noch morgengelui zal worden over-

fs " Het 7aJhV ? k' herhaal: »er is niets wat klein is. Het zachtste bijgegons in het hart der lelie reit

zich aan der starren loop. Elke zandkorrel aan mijn

voet staaft een wereldbol, elke vlasvink sluit ein

CTpaH H j"* 'k °P m'jn eigen' tengere, blauw

geaderde pols, dan spreekt in die kleine trilling Van

mijn bloed zich al de kracht en hartstocht "eener

onstuimige ziel uit. De aarde is vol van den hemel*

elk braambosch brandend van God. Maar hij alleen'

wiens zielsoog ziet, ontschoeit zich de voeten* de

2ÏÏF Z'ttenu ''l het r?nd en Plukke» de beziën en bevlekken zich het gelaat, niet bedenkend, dat zij

geliike,,iS " hU° na","r'

fc^°°,rS ei! da.n waarheid in mijn boek; een waara die uit al het aardsche opwaarts voert. Ik

^T'dÏor H U ,Haar °Ver dC d°rre levensvlakte,' LI f u C' vo®len voortdrijven en ik zal niet rust komen, eer Zeus' hand mij heeft ingehaald

5red?dor„ede°rdal,rr "-"««oorbaren

ZThetZe | ]C 'Chijn het al' dan ware nabootsing het al in de Kunst. Maar zie — Zeus' hand

heeft ons gegrepen! - hier staan wij; zoo wij waarachtige kunstenaars zijn, als getuigen van hit voleindigde, volkomen, ondeelbare werk Gods; stavend,

l! ti °P aarde in ho°ger orde een vol¬

maakte bloem tot aartsbeeltenis heeft — niet zóóver

uiten ons bereik, dat wij, wier geestelijke zintuigen

een weinig z.jn gescherpt, geen zweem van haar geur

en kleur zouden kunnen opvangen. Een zweem —

helaas, meer niet! Maar hoe vaag ook onze gewaar-