is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van nabij ken dan zij, zeg met Romney, dat het boek

SnJ1,Kr-en-faar du,'S,t1er' onregelmatig van samenstelling, bij wijlen onwelluidend is.

Het zij zoo! Wat is een boek in het leven van een vrouw . of van een man ? Helaas, zelfs het voortreffelijkste boek is niets dan een woord in de Kunsteen woord, dat spoedig verstijft, inkrimpt onder het wicht der jaren, tot het als een enkele lettergreep of klank in de een of andere bodemlooze spleet des tijds zinkt, waar geen kritiek meer reiken kan. Zelfs de Kunst, die wij het hoogere leven hebben genoemd, moet gevoelen, dat het leven der ziel haar te boven gaat. Want wij gevoelen meer dan wij waarnemen en wij nemen meer waar, dan wij vertolken kunnen,

h Tl ï u'e Stljgt ho°ger. dan de Kunst naar brandstapel bouwen kan.

m«°ernUri N°e,mt 10 het ten slotte geen Waarheid

onder 7 u !, "i e[ndelijk tot is gekomen onder Zeus bedarende hand ?... Wel, mijn vader was

een Lngelschman; zoó krachtig vloeit mijn moeders

bloed mij niet door de aderen, dat ik den gloed van

dezen Toscaanschen middag straffeloos verduren kan.

is of de stad in een kookpan van Medea liet te zieden en de heuvels in het rond als luchtbellen opborrelen, om uiteen te spatten, zoodra ik een vinger naar hen uitsteek. Houdt de hemel zich op een afstand, om ons niet in laaien gloed te zetten? Waartoe. Laat uwe vurige zoomen slepen, o hemel, en verteer ons tot roerlooze asch. Wij weten hier te veel, om niet te weten wat ons het best tot rust zou brengen. Wij hebben te veel licht, dat wij niet nog

VUUr e" be,hoeven. om gelouterd te kunnen ondergaan. Wij spreken, spreken, trekken eeuwige waarheden binnen onzen gedachtenkring, worden om onze hoopvolle boeken dankend geprezen - nemen ons eigen leven op en ... bah! Kunnen wij het niet met eens anders leven verstellen, niet een el zijde aan ons kamerdoek toevoegen, dan kan ik even goed