is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de schrijfletters geldt weer een gang:

i°. Het ovaal met den mal.

2°. Zonder mal.

3°. Verbinding van twee ovalen met den mal en de streep levert de a.

4°. Hoofdletters.

Leermiddelen. Het is van de(n) onderwijzer(es) niet te vergen de duizend en cén teekeningen op het bord te maken. Bovendien heeft het kind gaarne de vrij nauwkeurige teekening op de te teekenen grootte in een boekje; daarom elk kind een boekje, zoodra dat kan.

Wat de keuze van lei en griffel, papier en potlood betreft, daar is veel vóór en tegen; geen wezenlijke quaestie van „beginsel", dacht ik, tenzij de artsen zich allen „tegen de lei" verklaren.

Klankdictee''s en leeslesjes; leesboekjes (leerstof).

Opmerkingen: I. Met behulp van het woordschrift is deze methode in staat direct volzinnen te laten lezen, als blijkt uit Hl. pag. 39:

MOE (kan) (een) (kous) (stoppen).

2. In het eerste en tweede A, B-boek komen woorden en uitdrukkingen voor,

3. De meerlettergrepige woorden zijn niet in let-