is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tpen" en de letter a (afteekening van het watertje.

Zoo ongeveer moet het met het schrift in Aegypte en Phoenicië gegaan zijn, waaruit dan de letterteekens ontstonden, waarvan men de lijsten vindt o. a. bij Dr. I'leyte (zie Mndbl.) en in het woordenboek van Brockhaus onder „Schrift".

Zoodra ik overtuigd was, hoezeer de wereldgeschiedenis mijne eigen ontdekking als een belangrijken ontiuikkelingstrap constateerde, besloot ik de jonge jeugd het echte en ware onderwijs niet te onthouden; maar het „verschil zoo te laten spreken", dat het kind zich zelf op den nieuwen ontwikkelingstrap omhoog tilde. En toen ontstond het woordschrift, dat nu in een boekje is verschenen , en waarin de leergang is aangewezen.

Allereerst was de vraag, hoe de leerobjecten te stellen, opdat nhet verschil mocht spreken

Ik vond het volgende: De onderwijzer vestigt de aandacht, — door eene vertelling — zoo sterk mogelijk op het voorwerp: schop, trap, of slag,— om daarna onverwacht voor den dag te komen met de werking schop, trap, slag.

Later dienen dan de prentjes van de schop, de