is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Hem, die de jeugd eene Jeugd heeft verordineerd.

Ik stond voor de klasse en zou zelf het verschil zoo laten spreken, dat het kind de fluisterende p ontdekte van het woordje aap.

Bekend was de «-klank van /ibel, van ^Idam. van yikers.

Al mijn onderwijskracht uitgeput op het verschil der klanken

aa en aap,

en het antwoord luidde: 't Eene is a en 't andere aap.

Toen liet ik de lippen vasthouden en gebruiken, — en eindelijk kwamen er twee van de twintig tot eene ontdekking, en dat was eene verademing voor de omstanders; doch ik bekende eerlijk: „wij zijn er nog niet!"

De „salto mortale" was in paedagogischen zin mislukt!

Later kwam ik tot het inzicht, dat de spraakorganen instrumenten zijn, waarop de medeklinkers worden gespeeld, en ik dacht: „Is het instrument gevoeld, dan zal zeker de toon worden waargenomen , dien het instrument voortbrengt", en nadenkende en onderwijzende en bemerkende, hoe de vinding van elk instrument eene ontdekking