is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pas op 't stuur Piet.

Piet stuurt als een man.

Uren zal 't niet duren.

Dat rijmt.

Uren niet, maar minuten.

Daar tuimelt Piet al.

eu, (aa, ie, uu).

teekening van een deur

1. Teekening op de lei.

2. Schrijf naast het woord, hoe gij met den mond doet.

3. Vergelijking van daar, duur, deur.

4. Wijs aan waar eu moet staan.

5. Het teeken:

teekening D EU R . . [|J, eu, eu. als boven n. rj

6. Zoek de eu van deur in de volgende woordjes en zet het teeken naast uwe teekening.

Voorbeeld:

neus EU, eu schuur scheur peul stok teug