is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, wilde hij in de afgelegen streken van Afrika, ver van alle beschaving, met vrucht in toepassing kunnen brengen wat hij geleerd had. Ook bestudeerde hij de anatomie bij Prof. Owen. Diens oordeel over Livingstone als „man van zijn woord" zullen wij misschien later nog kunnen vermelden.

Daar werd Livingstone opeens ernstig ongesteld! Hij kreeg een congestie in de lever, gepaard met longaandoening. Het scheen van doodelijken afloop te zullen worden en, zoo er nog eenige kans op herstel mogelijk was, dan zou overbrenging naar huis en verblijf in de luchtstreek waar hij geboren was, naar men vermoedde, het beste middel er toe zijn. Moore vervoerde hem naar de stoomboot die hem naar zijn land brengen moest; zijn vriend was zóó verzwakt, dat hij nauwelijks aan boord kon stappen. De vrienden namen met tranen in de oogen afscheid van elkander, en Moore vreesde dat David nog slechts enkele dagen te leven had. Doch de reis op de boot en het bezoek aan de zijnen had een wondervolle uitwerking, en al spoedig kreeg Livingstone zijne gewone gezondheid terug. Het afscheid van vader en moeder was zeer aandoenlijk. En tóch zouden zij hem vóór zijn vertrek nog eens weerzien!

Livingstone had met goed gevolg de medische loopbaan afgelegd die hem tot het einddoel, den doctorsgraad, moest leiden. Men vond het nu van belang dat hij ook nog in het bezit van zijn diploma als doctor zou komen. Van daar dat hij in Nov. 1840 nog eens naar Schotland terugkeerde om in