is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzien tot welk een grootsch werk hij later door God zou worden geroepen. Ware dit wél het geval geweest dan zou hij misschien niet zoo gereedelijk tot dit huwelijk besloten hebben. Doch thans was er alles vóór te zeggen. Afgescheiden daarvan dat hij zielsveel van zijn Maria hield kon hij, met deze zendelinge aan zijn zijde, met méér vrucht werkzaam zijn onder de Bakhatla, naar hij zich voorstelde, dan wanneer hij ongehuwd bleef. Hij zou zijn eigen werk inrichten naar dat der familie Moffat.

Om invloed op vrouwen en kinderen te verkrijgen was een goede Christin schier onmisbaar. En wie had daartoe beter geschikt kunnen zijn dan de zachtzinnige, ieder voor zich innemende Maria, die geheel op de hoogte was van wat er gedaan en wat er gelaten moest worden om de inlanders voor het Evangelie te winnen en er „menschen" van te maken? Dit alles lag zeer voor de hand en Livingstone gevoelde zich bijzonder gelukkig in zijn keuze. Hij ging nu een huis bouwen en was architect en bouwer te gelijk. In Augustus 1844 kon hij reeds in een brief aan Maria zijn toekomstigen schoonvader verzoeken voor eenige noodzakelijke huishoudartikelen te zorgen en te Colesberg een huwelijksacte aan te vragen. In een lateren brief schrijft hij zijn Maria hoever het huis reeds gevorderd is, en eindigt aldus:

„Het is een zeer zwaar werk en bijkans genoegzaam om mij de liefde uit het hoofd te drijven. Doch die heeft daar haar zetel niet! Die zit in mijn hart en gaat er niet uit, tenzij gij zelve er het uwe aan toe doet om haar uit te dooven.... Gij moet mij het beduimelde papier maar niet kwalijk nemen. Mijne handen wilden maar niet schoon worden, nadat