is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eens op een morgen, toen hij alléén voor den wagen uitliep om een weg te zoeken, maakte een leeuwin, gevolgd door een zeer grooten leeuw, zich plotseling op korten afstand gereed om op hem af te springen, doch sprong weer gelukkig weg op het zien van den naderenden wagen. Geregeld moesten hij en de anderen geneesmiddelen innemen, om zich de koorts van het lijf te houden. Dit bleek hem al ras dat deze streken voor Europeanen bijzonder ongezond moesten zijn. Als dokter was hij, ook door naar de middelen der inlanders te vragen, steeds zoekende naar een eenigszins afdoend geneesmiddel tegen de sluipkoortsen, dien geesel van Afrika. Het gelukte hem later een mengsel te bereiden dat, ingenomen in den vorm van pillen, een uitstekend middel tegen deze koortsen bleek te zijn. Thans hadden al zijn metgezellen de koorts, doch hij was er tot nog toe van verschoond gebleven.

Eenige hoofden der M a k o 1 ó 1 o waren hem tegemoetgekomen, in gezelschap van een groot aantal lieden van den Barotsi-stam, om hem en de zijnen in kanoes over de Sjobe te varen. Bijna de geheele bevolking van Linjanti — tusschen de zes en zevenduizend zielen — kwam uitloopen om naar de rijdende wagens te kijken, die voor hen iets nieuws en iets vreemds waren. Twee jaren te voren was Livingstone óók te Linjanti geweest, met den heer Oswell, doch toen zónder wagens. Tijdens de afwezigheid van den zendeling had er een verandering plaats gegrepen in het bestuur. Mamosjisane, Sebitoeane's