is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide van Afrika: „De schapen zijn er met haar bedekt en de hoofden der menschen met wol." Zijn horloge en zijn zakkompas waren natuurlijk óók zeer aantrekkelijke zaken en wonderen in hun oogen. Lr was zelfs een vrouw, die er bepaald bang voor was en er niet al te dicht bij durfde komen, hoe haar man haar ook er toe aanzette. De B a 1 o n d a waren voor het overige een zeer bijgeloovig volkje, en voor het eerst op zijn reizen trof Livingstone onder hén een soort van afgodsbeelden aan. Eigenaardig was dat er nog al eens een vrouw, meestal gehuwd, aan het hoofd der stammen stond.

Het voedsel werd thans heel wat schaarscher en de hoofdvoeding bestond voornamelijk uit het meel van de manioccaplant, een soort van sago. 's Avonds werd nog al eens de tooverlantaarn te voorschijn gehaald, om wat afleiding te bezorgen en het rammelen van een hongerige maag minder te doen gevoelen. Veel wild kwam er niet onder schot en de bewoners van deze streek hadden zelve maar mondjesmaat te eten. Dit geheele gebied van Londa of l.oanda - van daar Ba-Londa, „zij" of „die" van Londa; zie de noot op blz. 52 — was zeer ongezond, vooral door de regens die er thans voortdurend vielen, en de anderdaagsche koorts wilde den zendeling dan ook maar niet loslaten. Den 1 en 12en Januari werd hij zelfs door hevige slagregens belet verder te reizen. Het geduld van zijn mannen onder regen en honger was bewonderenswaardig. Hij reisde thans met Manenko, het vrouwelijk hoofd van een deel der Ba Ion da,