is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene ware Amazone. Zij vergezelde den zendeling naar haar machtiger oom Sjinté, om hem bij dezen in te leiden. Het was jammer dat enkele troepen zebra's die men zag, zoo moeilijk onder schot waren te krijgen; hun vleesch zou uitstekend van pas zijn gekomen. Men bevond zich thans in een dicht woud en de weg voerde langs een smal paadje, door de vele slingerplanten heengebaand met de bijl. Sjinté liet den zendeling berichten dat hij uit het westen nog twee andere blanken verwachtte. Livingstone verheugde zich al in hooge mate binnen kort hier, zóó ver het binnenland in, misschien Europeanen te zullen ontmoeten. Wie konden het wel zijn? Doch toen hij hoorde dat deze mannen niet hetzelfde soort haar hadden als hij, vervloog zijn blijde verwachting. Hij vermoedde dat het een paar halfbloed Portugeezen zijn zouden, handelaars in slaven, ivoor en was. Er werd nl. ook veel was door de stammen verzameld; het land was rijk aan bijenzwermen, en door sommige B a 1 o n d a waren dan ook zelfs kunstkorven uitgedacht, om honig en was te verzamelen.

Den 16°" Januari deed Livingstone zijn intocht in de stad van Sjinté onder geleide van de „soldaatachtige" Amazone, die geheel naakt was en waartegen zijn mannen het in het loopen moesten opgeven. Het zou „onfatsoenlijk" gestaan hebben in het oog van haar volk, als dit vrouwelijk hoofd éénige bedekking had gedragen. Livingstone trof bij Sjinté werkelijk twee halfbloed-Portugeezen aan. Ook zij