is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herhaaldelijk kwam het hier voor dat er uit den omtrek der stad kinderen gestolen en aan de Mambari verkocht werden; deze verstopten ze dan in hun hutten en gaven ze wel goede voeding, doch lieten ze alleen 's nachts heimelijk van de buitenlucht genieten. De oude Sjinté was er niet geheel onkundig van, dat zijne grooten hierin vaak de hand hadden, doch veel deed hij er niet tegen. Hij-zelf beschikte willekeurig over de kinderen van zijn onderhoorigen. Eens op een nacht — hij deed blijkbaar altijd gaarne des nachts zijn zaken af en Livingstone kon niet altijd weigeren — liet hij den zendeling bij zich komen, om dezen te vertellen dat het altijd zijn gewoonte was zijn bezoekers een kind ten geschenke te geven. Livingstone gaf hem te kennen dat hij het heel verkeerd, ja onverantwoordelijk voor God vond, aan ouders hun kinderen te ontnemen en dat hij daarom zulk een geschenk niet wilde aanvaarden. Hij raadde hem tevens aan een einde te maken aan den handel in kinderen en liever in ivoor, vee en bijenwas te gaan handelen. Doch Sjinté hield aan. Het meisje dat hij hem aanbood, een jaar of tien oud, zou hem tot „kind" zijn en water voor hem aandragen. „Ieder moet daar een kind voor hebben en hij — de zendeling — had er geen." Deze echter gaf ten antwoord dat hij wel vier kinderen had en dat hij erg in de zorg zou zitten als zijn opperhoofd hem zijn kleine meisje afnam om haar aan een ander weg te geven. Dat hij daarom veel liever zag dat het kind bij haar moeder bleef en voor haar het water aan-