is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hij ontdekt had als voor herstel van gezondheid zoo uitstekend gelegen, eens niet aan de Christenheid bekend zouden worden! En gesteld, dat hij er het leven bij inschoot en men dan misschien niet zou te weten komen, of het tegendeel voor waar houden, dat Afrika open lag voor het Evangelie! Doch daar schoten hem in eens Jezus'woorden in gedachte: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volkeren," en dat andere: „Ziet, ik ben mét u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld." Hij wilde ook verder op dit eerewoord vertrouwen, en getroost deed hij weder zijn waarnemingen, om lengte- en breedtegraad te bepalen van de plaats, waar hij zich thans bevond — alsof er geen gevaar meer dreigde!

Kalm werkte hij dus voort en wat hij deed, gelukte hem goed. Het teekent het geloof van den man die zóó „alle bekommernissen" van zich af wist te zetten en „op Hem" te werpen dat hij, zonder daarom nog zorgeloos te zijn, zich verder geen oogenblik meer bezorgd maakte, wetende dat er Eén was die voor hem zorgen zou. Hij gevoelde krachtig dat hij te doen had meteen persoonlijken, een levenden God, die eiken stap welken hij deed ter bevordering van Zijn zaak, en elke beweging van der vijanden kant om zulks te verhinderen, gadesloeg en als het ware naging. Als men zich indenkt het grootsche doel dat hij voor oogen had, dan moet men den man bewonderen die, in de omstandigheden waarin hij thans verkeerde, zulk een geloofsvertrou-