is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden gedragen, terwijl met geringe moeite een goede weg kon worden aangelegd, dan zou de slavenhandel in deze streken een grooten knak krijgen. Want juist het ivoor-transport door slaven maakte over de lange reis de onkosten van het vervoer goed. Boomwol werd er ook veel aan het meer verbouwd en daar verkocht tegen een stuiver het pond! Door een geregelde vaart op de Sjiré en de Zambési zou men zich direct met Engeland in verbinding kunnen stellen, en zóó zou er langzamerhand een regelmatige en gewettigde handel kunnen ontstaan. Livingstone toch beschouwde het Sj irédal en het Nyassa-meer als de sleutels tot MiddenAfrika. Het zou later blijken dat hij goed had gezien. Hij dacht toen zelfs reeds aan kolonisatie van arme Engelschen en Schotten in die streken, en had er gaarne uit eigen middelen 2000 a 3000 Pond voor over, mits hij dit geld ongenoemd zou kunnen geven. In zijn verbeelding zag hij reeds Christen-kolonies in dit heidenland, die méér zouden uitrichten om het Christendom onder de inboorlingen te bevorderen dan hier en daar geplaatste zendelingen dit zouden kunnen doen. Ook vele anderen zouden spoedig overtuigd zijn dat een klein stoomvaartuig op het meer van beslist grooten invloed zou wezen ter onderdrukking der slavernij en beter diensten zou doen dan een half dozijn oorlogsbodems op den Oceaan. Door oordeelkundige maatregelen, die niet eens van bijzonder grooten omvang behoefden te zijn en in het binnenland zouden moeten genomen worden, had men

É