is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer zou deze rooverij en moordenarij in het groot bijna geheel kunnen doen ophouden.

Omdat het gestolene niet kon worden aangevuld en er tevens gebrek aan mondbehoeften begon te komen, besloot men, eind October, terug te keeren; het voornemen, om van uit het meer de Rovoema op te zoeken en de meer oostelijk gelegen streken na te gaan, moest dus worden opgegeven. De reizigers bereikten den 23 Nov. 1861 zeer verzwakt en uitgeput het vaartuig; zij hadden over het geheel op dezen tocht meer geleden dan op eenigen vóórgaanden. Het deed Livingstone veel genoegen te vernemen dat de „Lady Nyassa," bestemd ter bestrijding van den slavenhandel op het meer, reeds onderweg was; het was echter te voorzien dat het nog wel een klein jaar zou duren eer de boot ter bestemder plaatse zou kunnen zijn, van wege de moeilijkheid der overbrenging. Livingstone hoopte dat de Regeering zijn vaartuig op het meer op 's lands kosten het werk zou laten verrichten. De kolonisatie-plannen konden voorloopig niet verwezenlijkt worden, daar er, volgens den heer Murchison, waarschijnlijk geen Schotsche gezinnen zouden te vinden zijn om zich naar een land te begeven, waarvan men nog te weinig wist. Tóch gaf Livingstone de gedachte er aan nog niet geheel op. Toen het gezelschap bij het schip was teruggekomen, ontving men een bezoek van Bisschop Mackenzie, die in een zeer opgewekte stemming verkeerde en een bijzonder goede verwachting had van het slagen zijner zending.

David Livingstone H