is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet opvallende plaats. Uit een soort van vriendschappelijke hoffelijkheid hielden de zeelieden van den „Gorgo" bij beurten een paar nachten de wacht bij het graf. Livingstone zocht de volgende dagen eenige afleiding in het schrijven van brieven aan zijn schoonouders en kinderen en aan zijn vele vrienden en bekenden.

Over de twee laatste jaren der expeditie kunnen wij kort zijn, daar er niet veel voorviel dat onmiddellijk betrekking had op den man, wiens leven wij beschrijven, en wij te uitvoerig zouden worden als wij hem geregeld op den voet volgden. Het viel hem niet licht, opnieuw de wapenrusting aan te gorden en tegen de slaventoestanden ten strijde te trekken, door ze te onderzoeken, bloot te leggen en er de aandacht van het groote publiek op te vestigen. Doch hij gevoelde dat het moest en dat hij zich niet door zijn smart mocht laten verlammen: en voor het plichtsbesef moest altijd alles bij hem wijken. Het eerste werk was, de „Lady Nyassa" in elkander te zetten. Van Juni tot December kon er echter weinig mede worden uitgevoerd om het regenseizoen, dat belette er mede naar het Nyassa-meer te komen. Hij besloot toen ondertusschen op nieuw de R o v o e m a-rivier te onderzoeken, doch deze reis leidde tot niet veel. Eens werd hij met de zijnen hevig en verraderlijk aangevallen door inboorlingen die oogenschijnlijk vriendschappelijk met hen omgingen, doch het liep, gelukkig, goed af, daar de verraders op de vlucht gingen voor een paar schoten, gelost