is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en niemand hem er een wilde verkoopen. Overal vond hij verwoesting en wanhoop, schedels en beenderen : zóó was hier de slavenroof en slavenmoord toegenomen. Tóch geloofde hij dat er nog eens betere tijden zouden aanbreken, al zou hij die niet meer beleven. Had hij tien jaar vooruit kunnen zien, dan zou hij door Bisschop Steere hier de Universiteitszending hebben zien hervatten en zijn eigen landgenooten zijn naam zien planten op hetzelfde voorgebergte aan het meer — kaap Maclear — waarnaar hij nu zoo bedrukt opzag. Hij zou hebben kunnen opmerken hoe de arme inboorlingen werden opgeleid tot beschaving, en hun geleerd werd huiselijk te leven en hoe hun het gezegende Evangelie van den God der liefde werd verkondigd. Hij zelf trachtte thans reeds de hoofdwaarheden van het Christendom te verspreiden en de gewetens wakker te schudden en hen tot het besef te brengen, welke verschrikkelijke gevolgen de slavenhandel voor hen had. Hij zag in, dat preeken-houden niet veel hielp en dat geknield bidden met gesloten oogen dezen onwetenden lieden nog het best het besef gaf van een onzichtbaar Wezen, tot Wien men spreken kon en spreken mocht. Omstreeks dezen tijd verliet Wikatani hem, voorgevend eenige broeders en zusters op de westkust van het meer aangetroffen te hebben. Livingstone kon, over het geheel genomen, het Ny as sa-district niet tot de vestiging van een zendingsen handelsstation aanbevelen als te vér verwijderd van de kust, en hij gaf dan ook aan het dal van Zambési en Sjiré de voorkeur. Doch, zooals wij reeds aanga-