is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven, slaagde de Universiteitszending er later tóch in.

Hij had op zich genomen, voor het Aardrijkskundig Genootschap het vraagstuk van de waterscheiding in het zuiden van Afrika op te lossen. Deze belofte wilde hij houden, hoewel hij voorzag dat de expeditie daardoor heel wat meer kosten zou dan men berekend had. Daarom trachtte hij zooveel mogelijk de inboorlingen te ondervragen naar de gesteldheid van den bodem en de gewoonten en gebruiken der stammen, terwijl hij tevens het Evangelie verkondigde en inlichtingen inwon omtrent den slavenhandel. Hij vermoedde dat de bronnen van den N ij 1 veel hooger lagen dan hier en veel hooger zelfs dan het Victoria Nyanza- of Victoria-meer en geloofde dat, als de bronnen van de rivier, waarop Mozes eensjin zijn kistje van biezen rondgedreven had, ontdekt konden worden, aan de wetenschap een groote dienst zou worden bewezen. Hij wilde dit overoude vraagstuk thans trachten op te lossen, om nieuw gewicht aan zijn pleitgronden ten gunste van Afrika te verleenen. Want daardoor zou menig nog onbekende stam in den gezichtskring van de Christenwereld worden gebracht en millioenen in Midden-Afrika zouden dan, als hij reeds lang gestorven was, gekerstend en tot beschaving gebracht kunnen worden en den slavenhandel — die groote belemmering voor alle ware beschaving — zou de kop worden ingedrukt. Wij kunnen hem niet geregeld op den voet volgen, doch slechts in het kort aangeven in welk een toestand hij Oejiji, aan het Tanganj ik a-meer, bereikte. Doch eerst nog over