is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer beter te worden, welke het tot nog toe steeds getoond had te bezitten. Ook andere aandoeningen, in de longen, in de nieren, en ook zweren aan de voeten die, als het gestel zijn vroegere veerkracht nog gehad had, beter tegengewerkt hadden kunnen worden, — begonnen nu meer en meer de overhand te verkrijgen. De twee aardrijkskundige feiten waren zijn eerste bezoek aan het groote Tanganjik a-meer, met het Lemba-meer tot uitlooper, en de ontdekking van het meer Moero. Aan het Tanganjikameer werd hij weer ernstig ziek, en toen hij wat beter was geworden, werd hem door een Arabischen slavenhandelaar, die veel eerbied betoonde voor den firman van den Sultan en hem flink bijstond, afgeraden verder om het meer te trekken, daar een stamhoofd der Maritoe alles doodde, wat maar zijn kant uitkwam. De streken hier waren zeer schoon en zeer vruchtbaar. Daarom besloot hij naar Sjitimba's dorp, vanwaar hij het laatst gekomen was, terug te keeren en van daar uit het Moer o-meer te bezoeken, geloovend dat hier het vraagstuk van de waterscheiding kon worden opgelost. Doch bij Sjitimba werd hij drie maanden opgehouden, omdat het land in den omtrek in rep en roer was door oorlogen onder de stammen. Eindelijk ging hij onder geleide van eenige Arabische handelaars, die hem zeer goed gezind waren, tóch op weg, doch weder werd hij onderweg neergeworpen door ziekte. Na zoo wat hersteld te zijn, bereikte hij den 8™ Nov. 1867 het Moer o-meer. Daar hoort hij van nog een ander meer