is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ook Stanley had heel wat te vertellen aan den dokter, die in twee volle jaren geen nieuws uit Europa gehoord had. Verblijdend nieuws voor hem was, dat de Regeering nog 1000 Pond ter verdere bekostiging van zijn expeditie bestemd had en dat hij voortaan een salaris zou ontvangen. Ook kreeg hij een doos vol brieven, die in Oejanjembé reeds een jaar gelegen hadden en hem waarschijnlijk nooit zouden hebben bereikt, indien Stanley hem niet was gaan zoeken. Stanley had alleen de brieven kunnen medebrengen, doch Livingstone's goederen lagen nog te Oenjanjembé, waar Stanley zich een tijd lang had moeten ophouden. Die goederen en brieven waren van B e g a m a i o uit, ontzettend lang onderweg geweest. De dokter legde de brievendoos op zijn knie, opende haar, keek wat voor brieven er in waren en las er een of twee van zijn kinderen, terwijl onder het lezen zijn gezicht al meer en meer ophelderde. De andere brieven liet hij voorloopig liggen. „Ik heb jaren lang naar brieven gewacht en geduldig leeren zijn! Vertel mij nog eerst maar wat algemeen nieuws: hoe gaat het in de wereld op het oogenblik toe?" En Stanley weer aan het vertellen ! En Livingstone ? Een paar maal achter elkander riep hij uit: „Gij hebt mij nieuw leven gebracht 1 Gij hebt mij nieuw leven gebracht!" Toen liet Stanley door een van zijn vertrouwde bedienden een flesch Champagne, voor deze gelegenheid, als zij ooit soms eens mocht komen, medegebracht, en een paar zilveren kroesen aanbrengen, — en door beiden