is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schrijfster koos als motto van haar werk ,In de toepassing van moderne handelsbegrippen ligt de weg tot fortuin", - dat velen door het aandachtig bestudeeren van haar boek dien weg zullen kunnen vinden, is mijn innige overtuiging.

De schrijfster vroeg mij als veorzitter van den Nederlandschen Middenstandsbond, een kort woord als voorrede van haar boek. Ik voldeed gaarne hieraan en hoop dat vele winkeliers zich hierdoor zullen laten bewegen, het boek van Mej. Schönberg te lezen.

J. S. MEUWSEN.