is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handeisleven^ook h^Mot Van he»ra°de"*

gevoerd. TemSl in een ïl L , Tï* Wonderheden doorschillende werkzaamheden te véïfchtenhStbe—de VCr" warenhuis voor iederen afzonHpriü^l , k ^' ls m een bediende aangesteld. erlijken arbeid een speciale

Het personeel van «nahuis is dien tengevolge verdeeld in

Toezichtbeambten,

Verkooppersoneel,

Caissières,

Kantoorpersoneel,

Inpaksters,

Huisknechten,

Wagenknechten,

Koetsiers of chauffeurs,

Liftjongens, r> .. Lichtopstekers.

de^volgendV^ Personeel worden tot

Verkooppersoneel Administatief personeel r- . , . Dienstpersoneel.

De beheerders van het warenhuis zij„ de volgenden^aakdirectie,

Inkoopdirectie,

Kantoorchef,

Kaschef,

Inkoopers,

Chef der goederenontvangst,

Chef der statistiek,

Chef van het personeel,

Reclamechef,

Etalagechef,

Chef der verzendingsafdeeling,

Chef der expeditie,

Huisinspecteur.

Warenhuizen

4