is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden een andere beoordeeling wettigen, deze met onmiddellijk ontslag te straffen.

§ 13.

Deze arbeidsregeling is den uitgegeven en treedt

aen in werking.

Berlijn den

(firma).

IETS OVER RECLAME.

Wij willen hier met een enkel woord wijzen op de middelen die de warenhuizen in stillen tijd of op bepaalde tijden van het jaar aanwenden, om leven te brengen in de zaken Dat sommige warenhuizen op de drie laatste Zondagen voor Kerstmis wandel-concerten organiseeren, is geen nieuws meer. In elk geval bereiken zij hun doel, daar het verkeer op die dagen buitengewoon groot is.

Eene andere doeltreffende instelling is de zoogenaamde „witte week. In dien tijd worden uitsluitend artikelen uit de linnen-, witte goederen- en aanverwante branchen tot verminderde prijzen ten verkoop aangeboden. Op zulke dagen wordt een enorme omzet bereikt. Ter aankondiging maakt men gebruik van advertenties in de couranten, soms ook van de verlichtingsreclame, waarbij dan in ontelbare gloeilichtjes aan den gevel de woorden „witte wee k" in schitterende letters stralen. Het 1S ii1311,^ ? *e betwijfelen, dat deze eigenaardige in het oog vallende reclame resultaten zou afwerpen. Ook de betreffende advertenties, die ten eerste twee kolossale W. bevatten en zoo gezet zijn dat een in het oog vallende rij W onder elkaar * staan, dragen veel bij tot het succes.

Het spreekt van zelf, dat in die week het geheele magazijn uitsluitend met wit geëtaleerd is. Zoowel de etalages als het inwendige van het magazijn zijn geheel in wit gehouden.