is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ttrs?

Het is niet zoo zeer de nieuwheid alleen die het snrrp« dikett'0r^ee<^aa^e^"Ia"g ^JZ^ad0rSegden ïle^akkeï

** «'r„n™i°gSde„T„houd?P be"ekking hebbend be-'

Bezoekt ons met de Kinderen!

!r",^iaea2,|T z',n k"K,crcn steeds welkom. De uitstallingen bevatten heele series heerlijke verrassingen. Leerrijk is het voor hen, de beste voorbeelden van handenarbeid en de voortbrengselen der geheelewereld te zien, waarmede onze magazijnen gevuld zijn.

GOEDERENVERVOER PER PAARD ENiWAGEN OF PER AUTOMOBIEL?

gevórderd'^"daf^f de,techni<* automobiel zoover SDeciale VhipH °+k VCel goeds geleverd wordt op het g bied van transport- en reclamewagens, besloten