is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte zij nog gewezen op het rabatzegels-misbruik, dat vooral gemaakt wordt door de warenhuizen, die op het minder bemiddelde publiek rekenen. Dit ging zoover, dat een afzonderlijke wet gemaakt moest worden, volgens welke het inwisselen van rabatzegels tegen goederen geheel verboden is.

DE PLAATS, DIE DE AMER. WARENHUIZEN IN DE MAATSCHAPPIJ INNEMEN,

is een andere dan die van de Duitsche. Zij zijn ginds erkend a s een noodzakelijk en nuttig lid der hedendaagsche maatschappelijke orde. Men erkent hun verdiensten ter bevordering van de betere levensvoorwaarden der groote massa; zij zijn er in aanzien en populair. Daarom tracht men niet door kleine of groote middelen hun ontwikkeling tegen te houden. Men let er wel op, dat door buitentrappen, het gebruiken va" onbrandbare materialen enz., voor de grootst mogelijke veiligheid van het koopende publiek gezorgd wordt, maar men denkt er niet aan, maatregelen te nemen om het warenhuis tot enkele verdiepingen te beperken. Niettegenstaande de reusachtige uitbreiding der Amerikaansche warenhuizen zijn er ginds toch nog een zeer groot aantal bloeiende specialiteitszaken. Velen hiervan hebben zoo'n omvang, dat zij geheele huizenblokken in beslag nemen.

HET PERSONEEL.

De werktijd duurt slechts tot half zes of zes uur 's avonds Daarentegen is er dan ook slechts 40 minuten middagrusttiid bestemd om iets te gebruiken.

De opzeggingsverhoudingen van het personeel zijn er anders dan in Duitschland. De employés worden eigenlijk beschouwd als daglooners. Bevalt het een van beide partijen vandaag