is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu is de rekening geopend en niets verhindert den klant, zijn inkoopen te doen.

Boekhoudersnotitie. Rekening No.

Nieuwe Rekening.

Naam

Adres

Beroep en Handelsadres

Limite

Voorwaarden

Datum Geopend door

Formulier 27.

Eenige ophelderingen zijn hier niet overbodig. Het rekeningnummer, dat te zien is in den rechter bovenhoek van formulier 27 en ook in den rechter bovenhoek van formulier 26, is het nummer, waarmee de rekening van den klant aangeduid wordt, zoodra de rekening geopend is en dat onveranderd blijft, zoolang de rekening bestaat. De „bladen" No. 26 worden volgens die nummers in afzonderlijke papiervakken gerangschikt, waarvan elk voorzien is van een letter van het alfabet.