is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formulier 34.

Rekening Den kooper wordt verzocht, er optelet-

——— — ten, of voorletters, naam en adres juist zijn. voor

C' D- MARSHALL FIELD & Co.

Bij het afleveren te betalen. State Washington Randolph and Wabash

CHICAGO, 190

Naam

Adres

Afdeelinschef

Wanneer men met Icoopen gereed is, geve men instructies, betreffende de bezorging der artikelen aan een verkooper of inspecteur.

N.B. Alle goederen (op credlet gekocht of bij aflevering te betalen), worden, indien niet» ander» wordt overeengekomen, binnen den kring van omen gratls-betorgdienst, de» morgen» 11a den inkoop bezorgd.

Verkooper Dollar» | Cent» | Verkooper Dollar» Cent»

I

Wanneer pakjes Ingepakt worden,

schrflve men naam en adres op elk pakje en make er aanteekening van hieronder:

No. der pakje» Verkooper

Aantal inge»loten Laatste Verkooper Bedrag ontvangen Totaal

pakje»

De achterzijde van dit formulier is gelijk aan die van formulier 33.