is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Het uiterlijke voorkomen is zonder twijfel van groot gewicht. Wat noemt men: „er zakelijk uitzien?" Het is noodig, er frisch en netjes uit te zien en een beleefden, bereidwilligen indruk te maken. Een kalm en rustig verkooper, beleefd en waardig, wekt vertrouwen. Wanneer ge koel en te gelijk vriendelijk zijt, zullen uw klanten onmiddellijk op een zakelijk standpunt komen. Rust bewijst degelijkheid en vaardigheid, de zaak met verstand te drijven.

3°. Door de persoonlijkheid, het uiterlijk en de merkbare zakenkennis van den verkooper wordt het vertrouwen van het publiek in de zaak bevorderd; vertrouwen in de wijze van zaken doen zoowel als in de artikelen, die de firma verkoopt.

4°. Wanneer men al die eigenschappen bezit, moet men natuurlijk ook een zekere mate van eerzucht hebben. Daarom moet men trachten, zijn inkomen te verhoogen. Om dit te kunnen, moet men zijn verkoop doen stijgen, m.a.w. het inkomen van de firma, voor wie men werkt, vergrooten. Hoe kan men den verkooper meer interesseeren voor zijn werkzaamheden als zoodanig? Hoe kan de omzet stijgen? Een goed verkooper zal hiermee zijn geest voortdurend bezighouden. Hij zal aanhoudend de artikelen bestudeeren, die hij verkoopt, en zich op de hoogte stellen van de bizonderheden van herkomst en fabrikaat. Met andere woorden, hij zal zijn best doen, een specialiteit in zijn branche te worden. De verkooper, die succes heeft, staat onder het waakzame oog van zijn afdeelingschef, die alle resultaten ziet, welke de verkooper bereikt. Werkt deze op salaris, en weet, dat hij volgens zijn omzetcijfer meer moest verdienen, dan kan hij met den afdeelingschef spreken, die zijn inkomen door provisietoelage kan regelen. Ieder verstandig chef luistert naar de motieven van een flink en ijverig bediende. Of nu deze provisie gegeven wordt als vast percentage of als premie, doet weinig ter zake, men heeft ten minste een doel voor oogen. De verkooper zij weetgierig als een student, en prente zich de wetten van vooruitgang in.

Dat is de ideale verkooper.

i