is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de afdeelingschefs, dat zij het te druk hebben, worden uit principe niet aangenomen, daar zij niets belangrijkers te doen hebben dan het opstellen van hun manuscript voor de te plaatsen annonces. Wanneer men een, twee of drie artikelen of posten verlangt, mogen zij niet meer zenden en wanneer de advertenties niet stipt op tijd ingeleverd worden, worden zij eenvoudig weggelaten. Alle manuscripten moeten om of vóór 12 ure des middags op het advertentiebureau zijn, behalve wanneer in de aanvrage iets anders is vastgesteld.

R. B. Dunn, Advertentiechef. Een slordig opgesteld manuscript wordt niet aangenomen. Mandel Brothers.

Een niet tijdig ingeleverd manuscript wordt overgeslagen. Het in voorraad zijn der artikelen is verplicht.

Instructies moeten nauwkeurig opgevolgd worden. Men zende steeds ten minste één artikel uit de benedenverdieping.

190

Den Heer Afdeeling

Wij hebben ruimte voor artikelen. Wanneer u

minder artikelen wenscht te annonceeren en toch over de plaats wilt beschikken, dan kunt u dat doen. Een werkelijk goed artikel zal beter de moeite loonen dan drie of vier van minder beteekenis.

Voor advertentie verkoop.

Vertegenwoordiger van het advertentiebureau.

GEVONDEN GELD, BOETEN ENZ.

Wanneer men een balcon of een galerij heeft, van waar men het geheele magazijn kan overzien, zooals in de meeste warenhuizen het geval is, dan wordt van die gelegenheid