is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pilaren, welke in het geheele lokaal verspreid staan en worden door kleppen geregeld. De zoldering is nu niet meer ontsierd door buizen maar draagt alleen de lampen. De ventilatie is uitstekend; elk luchtatoom, dat in net sousterrain komt, is frisch en droog. Reusachtige toestellen in den kelder zuigen de lucht van buiten in, andere machines filtreeren en verwarmen ze dan in het sousterrain, zoodat de lucht hier zuiverder is dan in de bovenverdiepingen, waar stof doordringt. Het gevolg is: koele lucht in den zomer, warme lucht in den winter. De hygiënische verhoudingen laten hier niets te wenschen over.

In tegenstelling met andere sousterrain-verkooplokalen is gedrang en verwarring buitengesloten. De overvloed van licht, zoowel natuurlijk als kunstmatig, werkt reeds dadelijk prettig en vertrouwenwekkend op het publiek. Een schitterend effect wordt bereikt door de groote prismalichten. Door het trottoir der Statestraat komt het daglicht binnen door een oppervlakte van 25 voet prismaglas. Van den ochtend tot den avond weerschijnt de zon door die prisma's zoodanig, dat verscheiden plaatsen in het sousterrain helderder verlicht zijn dan de eerste verdieping. , , .

De middendoorgang van het sousterrain is tien voet Dreea; dit is de hoofddoorgang, die van het eene eind van het gebouw naar het andere loopt. Men heeft hierdoor een mooi uitzicht, maar niet zoo mooi als van onder het trottoir der btatestraat, omdat men daar een vrij uitzicht heeft van 400 voet lengte. Dit effect is alleen daardoor mogelijk, omdat men bij de inrichting der verschillende afdeelingen breede, ruime doorgangen vrij gelaten heeft.

De artikelen en afdeelingen zijn zoo ingedeeld, dat het uitzoeken en koopen het publiek gemakkelijk is gemaakt en het tot „shopping", tot winkelen, uitnoodigt. De middendoorgang heeft aan den eenen kant fancygoederen, handschoenen, witte goederen, kanten, borduursels, zakdoeken, tegenover de kanten en borduursels bevindt zich linnen enz. aan het stuk, zoodat de goederen, die bij elkaar behooren, dicht bij elkaar zijn. Bij de linnenstoffen liggen de katoenen