is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen dan volgen de kleedingstoffen en wel de waschbare stoffen, de wollen en de zijden stoffen. De goederen zijn om de pilaren heen gegarneerd, zoodat het publiek zich niet daaraan kan stooten. Het aanbrengen der kasten enz. rond de P|}aren is een uitmuntend idee in dit sousterrain.

??' . bijbouwen van het nieuwe gedeelte was een andere schikking der afdeelingen noodig geworden.

Tusschen de noordelijke en de zuidelijke sectie is de middelsectie, van de Statestraat tot de Wabash-Avenue.

In deze sectie zijn de afdeelingen voor kramerijen, parfumeneen, kousen, tricotgoederen, linten enz. De noordelijke sectie is ingericht voor schoenen en heerenkleeding. De schoenenafdeling wordt vergroot en zal dan de geheele oppervlakte ten oosten van den hoofdingang der sectie beslaan. Uit zal het grootste schoenenmagazijn van de Statestraat worden. Het overige deel der noordwest-sectie van het sousterrain op den hoek der State- en Randolphstraten wordt ingenomen door heerenkleeding en heerenartikelen. Daar tegenover, in het Wabash-sousterrain, zullen de confectieen modeartikelen te vinden zijn.

De zuidelijke sectie van het Wabash-sousterrain zal tapijten, vloerkleeden, kussens, matrassen en beddengoed, glas en porcelein enz. bevatten. Op den weg van deze afdeeling naar ah nir«W^ &e(*ee'te bevinden zich goudwerk en lederwaren. Alle lifts Ioopen tot in het sousterrain, een aantal der lifts loopt slechts tusschen sousterrain en eerste verdieping, een bewijs voor de beteekenis, die aan deze lokalen gegeven wordt. De liftdienst in het gebouw is onovertroffen en het schijnt overdreven, nog extra voor het sousterrain te zorgen; toch is daarvoor alleen nog een afzonderlijke dienst

!in?eri 1 1S *e °Pmerl<elijker, wanneer men hoort, dat de toegang naar het sousterrain ook nog door zestien gemakkelijke trappen plaats heeft, welke bizonder praktisch zijn ingericht, voor een deel vlak bij de ingangen. De wensch van vele winkeliers, om de klanten, welke naar het sousterrain willen gaan, eerst door het geheele magazijn e voeren, gaat bij dit gebouw niet op. De trappen zijn