is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo aangebracht, dat men ze zonder eenige moeite kan gebruiken.

Terwijl dit sousterrain de bewondering van elk koopman moet opwekken, leveren de daaronder liggende kelders een reusachtige verrassing op. Daar wordt een massa werk gedaan, waarvan het publiek in de bovenverdiepingen nauwelijks een vermoeden heelt. Terwijl boven de klanten rondloopen en koopen, is in de kelders een leger van employés bezig met de ontvangst en de verzending der gekochte goederen. De „subway" (de ondergrondsche weg) verbindt de engroszaak met de detailzaak. Wagens vol goederen rollen langs rails door dezen tunnel van de engroszaak en den winkel naar een spoorwegstation van Marshall Field & Co. De directeur-generaal van het sousterrain is de heer M. L. H. Perry. Deze is zeer trotsch op den bloei daarvan en dat niet reden, daar hij sinds de oprichting, dus ongeveer 25 jaar lang aan het hoofd heeft gestaan.