is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Gulden Boek voor de Tuberculeuse Kinderen uitgegeven door de Vereniging tot bestrijding der Tuberculose te Rotterdam bij W. L. & J. Brusse. Prachtuitgave in percament f 25,—. Prachtuitgave in groen linnen f 10.—. Massa uitgave in geel linnen f 2.50. Goedkoopste uitgave in papieren omslag f 1,50. Uitgave ten voordeele van hetkinderHospitium te Katwijk aan Zee en de kassen der vereenigingen tot bestrijding der Tuberculose in Nederland.

Haverman (H. J.) Portret van Dr. A. Kuyper, Prijs f 3,—.

Heijermans (L.) Arts. Handleiding tot de kennis der Beroepsziekten. Met een voorrede van Prof. Dr. R. H. Saltet, 113 illustraties naar fotografieën en een wetenschappelijk alphabetisch register. XX + 568 bfz. Prijs f 12,50, in half leder geb. f 14,— .*)

Heijermans (L.) Arts. Het onderwijs in de bedrijfshygiöne. Prijs 0,50.

Heijermans (L.) Arts. Gezondheidsleer voor Arbeiders. Met 28 illustraties Prijs f 1,50, geb. f 1,90.*)

Hoff (Dr. L. van 't) Geneeskundige Gids voor den Scheepskapitein. Geïllustreerd. Prijs geb. f 1,25.*)

Homo Sum. De invloed van bloemen en planten op het Menschelijk Karakter. Een boekje voor ouders en opvoeders. Prijs f 0,25.

Jacobsen (Dr. R.) Carel van Mander, (1548—1606). Dichter en prozaschrijver Prijs f 3,90, geb. 4,90.*)

Japikse (Mr. A.) Een strijd tegen de verbruikscoöperatie. Academisch proefschrift. Prijs f 1,50.

Japikse (Dr. H.) Licht- en andere Stralen. Prijs f 0,90.*)

Klinkenberg (L. M.) Die Greenwich-Declinationsbestimmungen von Polaris 1851 — 1905. Academisch proefschrift. (Niet in den handel).

Kloot Meijburg (Herman van der). Tachtig Schetsen naar Boerenhuizen in Nederland. Met verklarenden tekst in vier talen. Met een voorrede van Prof. Henri Evers. Prijs f 2,90, geb. 3,50.

Knuttel (Dr. J. A. N.). Het geestelijk Lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming. Prijs f 4,90, geb. f 5,75. *)

Leopold (Dr. J. H.) Stoische Wijsheid. Tweede vermeerderde druk. Priis f 0,95, geb. f 1,35. J

Lintum (Dr. C. te). Uit den Patriottentijd. Met 47 Historie- en spotprenten uit de Verzameling van Stolk. Geïllustreerd door G. van Rijn. Prijs f 1,50, in 18e eeuwschen stijl geb. f 1,90.

De Misdadige Jeugd in het Havenbedrijf. Prijs f 0,50.

Nijhoff (Prof. Dr. G. C.) De noodzakelijkheid van het geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk. Prijs f 0,60.

Morris (William). Kunst en Maatschappij. Gewone Editie. Prijs f 2,60. geb. f 3,25*). Luxe editie in percament f 12,50.*)