is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienstige zijde raken, bewijzen niet slechts, dat men niet tot helderheid en eenstemmigheid gekomen is, maar vooral, dat ernstige bestndeering van het karakter, de methode en het doel van dat ouderwijs een eisch van onzen tijd is, m. a. w. de wetenschap der Christel, opvoeding verdient eene meer gezette beoefening door onderwijzers en ouders, dan waarin zij zich tot hiertoe verheugen mag.

Met de oplossing der linaneiëele moeielijkheden is de Christel, school slechts in haar uitwendige positie gebaat, eerst door een helder inzicht in haar wezen zal de noodzakelijkheid van haar bestaan waardig bepleit en bewezen zijn. Belangrijke vragen dus, die om beantwoording roepen. Doch-laten wij niet vergeten, onze (iod leeft nog en Hij zal zorgen, dat de Christelijke school in stand blijft en voort zal gaan, meerdere zegeningen om zich heen te verspreiden. »1 it de nevelen zal de dag eenmaal rijzen." — Ons volk heeft Christelijk onderwijs noodig. Deze gedachte beziele ons. hn laten wij verder met Nehemia uitroepen: »Wij zullen ons opmaken en bouwen en God run den hemel zal het ons doen gelukken